Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
00:34 ICT Thứ bảy, 08/08/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
626 CH-22

Mẫu đăng ký đề tài và người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
627 CH-21

Hồ sơ đăng ký thi cao học

24/06/2015 Tải về
628 CH-20

Danh mục ngành đúng, ngành gần và ngành khác

24/06/2015 Tải về
629 CH-18

Mẫu xác nhận hóa đơn

24/06/2015 Tải về
630 CH-17

Quy định bố cục và hình thức luận văn

24/06/2015 Tải về
631 CH-16

Mẫu bản nhận xét của người hướng dẫn

24/06/2015 Tải về
632 CH-15

Mẫu bản nhận xét phản biện luận văn

24/06/2015 Tải về
633 CH-14

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
634 CH-13

Bố cục đề cương luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
635 CH-12

Mẫu giấy ủy quyền

24/06/2015 Tải về
636 CH-11

Mẫu lý lịch khoa học

24/06/2015 Tải về
637 CH-10

Mẫu giấy xác nhận học tập

24/06/2015 Tải về
638 CH-09

Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng

24/06/2015 Tải về
639 CH-08

Mẫu phiếu xác nhận đủ điều kiện cấp bằng

24/06/2015 Tải về
640 CH-07

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập

24/06/2015 Tải về
641 CH-06

Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn thạc sỹ

24/06/2015 Tải về
642 CH-05

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn

24/06/2015 Tải về
643 CH-04

Mẫu đơn xác nhận thời gian học

24/06/2015 Tải về
644 CH-03

Mẫu đơn xác nhận điểm học phần

24/06/2015 Tải về
645 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
646 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
647 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
648 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
649 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
650 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 25, 26 27 28  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng