Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
22:36 ICT Thứ ba, 23/01/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
51 TL12_TVTCPQCTTTQT

Tài liệu 12_Toàn văn thông cáo phán quyết của tòa trọng tài quốc tế

23/09/2016 Tải về
52 TL11_LATGT

Tài liệu 11_Luật an toàn giao thông

23/09/2016 Tải về
53 TL9_QCN

Tài liệu 9_Quyền con người

23/09/2016 Tải về
54 TL8_QD1501PDDAGD

Tài liệu 8_Quyết định 1501 phê duyệt đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh niên

28/08/2015 Tải về
55 TL7_TCGDLTCMDDLS

Tài liệu 7_Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên giai đoạn 2015-2020

23/09/2016 Tải về
56 TL6_GDHSSV

Tài liệu 6_Giáo dục Học sinh Sinh viên

23/09/2016 Tải về
57 TL5_THCT05

Tài liệu 5_Thực hiện Chỉ thị số 05

23/09/2016 Tải về
58 TL4_PHPTKT2016-2020

Tài liệu 4_Phương hướng phát triển kinh tế 2016-2020

23/09/2016 Tải về
59 TL3_TTVKDHDXII

Tài liệu 3_Tóm tắt văn kiện Đại hội Đảng XII

23/09/2016 Tải về
60 TL2_NQDMCBTDGD

Tài liệu 2_Nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

23/09/2016 Tải về
61 TL1_DHDXIIDHDMCB

Tài liệu 1_Đại hội Đảng XII và định hướng đổi mới căn bản

23/09/2016 Tải về
62 NDTSHCDTKDHL2016-2017

Nội dung tuần sinh hoạt công dân triển khai trong Đại hội lớp năm học 2016-2017

23/09/2016 Tải về
63 PDGKQRLSVN2DC

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm thứ 2 đến năm cuối

22/09/2016 Tải về
64 PDGKQRLSVN1

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm 1

22/09/2016 Tải về
65 572/TB-DHNL-CTSV

Mẫu đơn xin học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017

20/09/2016 Tải về
66 113/ TB-DHNL-CTSV

Thông báo học bổng Vallet 2016

25/05/2016 Tải về
67 108/DHNL-CTSV

Thông báo về việc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

20/05/2016 Tải về
68 11052016_DHNL-CTSV

Thông báo về việc Dự xét học bổng Panasonic

12/05/2016 Tải về
69 104 /DHNL-CTSV

Thông báo về việc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

13/05/2016 Tải về
70 101/TB-DHNL-CTSV

Thông báo về việc Triển khai thực hiện vé gửi xe tháng cho sinh viên

16/05/2016 Tải về
71 TLDTCTSV

Giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong năm 2016

08/05/2016 Tải về
72 96/TB-DHNL-CTSV

Tổ chức xét, cấp học bổng

11/05/2016 Tải về
73 BM5-NHVL-2016

Số lượng sinh viên tốt nghiệp năm học 2015 - 2016

10/04/2016 Tải về
74 BM4-NHVL-2016

Biểu mẫu Đăng ký tham gia Ngày hội việc làm

10/04/2016 Tải về
75 BM3-NHVL-2016

Biểu mẫu đăng ký tài trợ

10/04/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng