Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
22:34 ICT Chủ nhật, 20/01/2019

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
76 TL11_LATGT

Tài liệu 11_Luật an toàn giao thông

23/09/2016 Tải về
77 TL9_QCN

Tài liệu 9_Quyền con người

23/09/2016 Tải về
78 TL8_QD1501PDDAGD

Tài liệu 8_Quyết định 1501 phê duyệt đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh niên

28/08/2015 Tải về
79 TL7_TCGDLTCMDDLS

Tài liệu 7_Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên giai đoạn 2015-2020

23/09/2016 Tải về
80 TL6_GDHSSV

Tài liệu 6_Giáo dục Học sinh Sinh viên

23/09/2016 Tải về
81 TL5_THCT05

Tài liệu 5_Thực hiện Chỉ thị số 05

23/09/2016 Tải về
82 TL4_PHPTKT2016-2020

Tài liệu 4_Phương hướng phát triển kinh tế 2016-2020

23/09/2016 Tải về
83 TL3_TTVKDHDXII

Tài liệu 3_Tóm tắt văn kiện Đại hội Đảng XII

23/09/2016 Tải về
84 TL2_NQDMCBTDGD

Tài liệu 2_Nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

23/09/2016 Tải về
85 TL1_DHDXIIDHDMCB

Tài liệu 1_Đại hội Đảng XII và định hướng đổi mới căn bản

23/09/2016 Tải về
86 NDTSHCDTKDHL2016-2017

Nội dung tuần sinh hoạt công dân triển khai trong Đại hội lớp năm học 2016-2017

23/09/2016 Tải về
87 PDGKQRLSVN2DC

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm thứ 2 đến năm cuối

22/09/2016 Tải về
88 PDGKQRLSVN1

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện dành cho SV năm 1

22/09/2016 Tải về
89 572/TB-DHNL-CTSV

Mẫu đơn xin học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017

20/09/2016 Tải về
90 113/ TB-DHNL-CTSV

Thông báo học bổng Vallet 2016

25/05/2016 Tải về
91 108/DHNL-CTSV

Thông báo về việc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

20/05/2016 Tải về
92 11052016_DHNL-CTSV

Thông báo về việc Dự xét học bổng Panasonic

12/05/2016 Tải về
93 104 /DHNL-CTSV

Thông báo về việc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

13/05/2016 Tải về
94 101/TB-DHNL-CTSV

Thông báo về việc Triển khai thực hiện vé gửi xe tháng cho sinh viên

16/05/2016 Tải về
95 TLDTCTSV

Giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong năm 2016

08/05/2016 Tải về
96 96/TB-DHNL-CTSV

Tổ chức xét, cấp học bổng

11/05/2016 Tải về
97 BM5-NHVL-2016

Số lượng sinh viên tốt nghiệp năm học 2015 - 2016

10/04/2016 Tải về
98 BM4-NHVL-2016

Biểu mẫu Đăng ký tham gia Ngày hội việc làm

10/04/2016 Tải về
99 BM3-NHVL-2016

Biểu mẫu đăng ký tài trợ

10/04/2016 Tải về
100 BM2-NHVL-2016

Những quy định của Nhà trường trong chương trình Ngày hội việc làm 2016

10/04/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng