Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
18:37 ICT Thứ tư, 15/07/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
26 06/TM-DHNL-KHCN

Thư mời viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 1-2020

10/01/2020 Tải về
27 QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

21/12/2019 Tải về
28 1177/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 Viện NCPT

20/12/2019 Tải về
29 Số 1174/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nhánh

19/12/2019 Tải về
30 Số 1135, 1136/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

12/12/2019 Tải về
31 Số 1128/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
32 Số 1127/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
33 Số 1126/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
34 Số 1125/QĐ-ĐHNL

09/12/2019 Tải về
35 Số 1124/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
36 Số 1123/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
37 Số 1525/QĐ-ĐHH

18/11/2019 Tải về
38 Số 1027/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
39 số 1028/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
40 Số 1512/QĐ-ĐHH

13/11/2019 Tải về
41 Số 1513/QĐ-ĐHH

Thành lập HĐ tư vấn thanh lý cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

13/11/2019 Tải về
42 Số 933/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

31/10/2019 Tải về
43 820/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ HĐ cấp cơ sở đề tài DHH2017 - Nguyễn Văn Toản

17/10/2019 Tải về
44 HĐKHĐT

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
45 749/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh thuộc nhiệm vụ quỹ gen

30/09/2019 Tải về
46 746/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá bản hướng dẫn kĩ thuật

30/09/2019 Tải về
47 QĐ 1106/QĐ-ĐHH

22/08/2019 Tải về
48 QĐ 621/QĐ-ĐHH

24/05/2019 Tải về
49 QĐ 489/QĐ-ĐHNL-KHCN

14/06/2019 Tải về
50 QĐ 490/QĐ-ĐHNL-KHCN

14/06/2019 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng