Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:22 ICT Thứ hai, 21/09/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
26 Số 558/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
27 Số 557/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
28 Số 559/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
29 Số 556/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
30 Số 555/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
31 Số 554/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

26/06/2020 Tải về
32 Số 475/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh

09/06/2020 Tải về
33 Số 474/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh

09/06/2020 Tải về
34 0320/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 2-2020

18/05/2020 Tải về
35 Số 329/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Bản hướng dẫn kỹ thuật

07/05/2020 Tải về
36 MOU - HUAF - NAFOOD

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ CÔNG TY CP NAFOOD

05/05/2020 Tải về
37 MOU - HUAF - MINH PHÚ

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ

05/05/2020 Tải về
38 0220/HD-DHNL-TC

Hướng dẫn gửi bài báo đăng tạp chí trên hệ thống phần mềm quản lý tạp chí online

24/03/2020 Tải về
39 0120/HD-DHNL-TC

Hướng dẫn gửi bài phản biện trên hệ thống phần mềm quản lý tạp chí online

10/03/2020 Tải về
40 Số 80/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
41 Số 78/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
42 Số 79/QĐ-ĐHNL

21/02/2020 Tải về
43 Số 77/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

21/02/2020 Tải về
44 06/TM-DHNL-KHCN

Thư mời viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL Huế Tập 4, Số 1-2020

10/01/2020 Tải về
45 QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

QĐ 1042 nghiệm thu đề tài cơ sở VNCPT_Nguyễn Khoa Huy Sơn

21/12/2019 Tải về
46 1177/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 Viện NCPT

20/12/2019 Tải về
47 Số 1174/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nhánh

19/12/2019 Tải về
48 Số 1135, 1136/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

12/12/2019 Tải về
49 Số 1128/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
50 Số 1127/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu quy trình

11/12/2019 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng