Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
09:21 ICT Thứ hai, 21/09/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
51 Số 1126/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
52 Số 1125/QĐ-ĐHNL

09/12/2019 Tải về
53 Số 1124/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
54 Số 1123/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá, nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

09/12/2019 Tải về
55 Số 1525/QĐ-ĐHH

18/11/2019 Tải về
56 Số 1027/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
57 số 1028/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ nghiệm thu quy trình

22/11/2019 Tải về
58 Số 1512/QĐ-ĐHH

13/11/2019 Tải về
59 Số 1513/QĐ-ĐHH

Thành lập HĐ tư vấn thanh lý cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

13/11/2019 Tải về
60 Số 933/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ đánh giá, nghiệm thu quy trình

31/10/2019 Tải về
61 820/QĐ-ĐHNL-KHCN

QĐ HĐ cấp cơ sở đề tài DHH2017 - Nguyễn Văn Toản

17/10/2019 Tải về
62 HĐKHĐT

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
63 749/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh thuộc nhiệm vụ quỹ gen

30/09/2019 Tải về
64 746/QĐ-ĐHNL

Thành lập HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá bản hướng dẫn kĩ thuật

30/09/2019 Tải về
65 QĐ 1106/QĐ-ĐHH

22/08/2019 Tải về
66 QĐ 621/QĐ-ĐHH

24/05/2019 Tải về
67 QĐ 489/QĐ-ĐHNL-KHCN

14/06/2019 Tải về
68 QĐ 490/QĐ-ĐHNL-KHCN

14/06/2019 Tải về
69 QĐ 487/QĐ-ĐHNL-KHCN

14/06/2019 Tải về
70 QĐ 491/QĐ-ĐHNL-KHCN.

14/06/2019 Tải về
71 QĐ 437/QĐ-ĐHNL-KHCN

Quyết định Hội đồng tuyển chọn đề xuất ĐT ĐHH 2020 khối phòng ban

06/06/2019 Tải về
72 706/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học cấp cơ sở, đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ

31/05/2019 Tải về
73 692/QĐ-ĐHH

Quyết đinh thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN Cấp Bộ

29/05/2019 Tải về
74 619/QĐ-ĐHH

Thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-DHH-43

24/05/2019 Tải về
75 616/QĐ-ĐHH

Thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-DHH-41

24/05/2019 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng