Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
09:00 ICT Thứ sáu, 15/11/2019

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
101 BMQDDGPLCBVC

Mẫu 4

27/11/2015 Tải về
102 728/QD-DHNL

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc và biểu mẫu một số Phòng chức năng

01/09/2015 Tải về
103 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
104 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
105 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
106 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
107 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
108 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
109 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
110 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
111 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
112 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
113 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
114 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
115 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
116 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
117 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
118 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
119 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
120 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
121 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
122 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011 Tải về
123 CL-KH_2010-2015

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế giai đoạn 2010-2015 & tầm nhìn đến 2020

Tải về
124 58/2010/QD-TTg

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

22/09/2010 Tải về
125 728/QD-DHNL

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc và Biểu mẫu một số Phòng chức năng

01/09/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng