Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
18:47 ICT Thứ tư, 15/07/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
126 65/TB-DHNL

Thông báo về gặp mặt các ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2015

29/03/2016 Tải về
127 234/QD-DHNL

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2015

25/03/2016 Tải về
128 36/TB-DHNL

Thông báo bổ sung danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức chỉ tiêu 2015

22/02/2016 Tải về
129 33/TB-DHNL

Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức chỉ tiêu 2015

19/02/2016 Tải về
130 QDTTTCQTTDVCDHNL

Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức - Trường Đại học Nông Lâm theo QQĐ số: 527/QĐ-ĐHNL, ngày 12/08/2014;Văn bản này vẫn có hiệu lực và được sử dụng tiếp tục cho Tuyển dụng viên chức tại ĐHNL năm 2015.

12/08/2014 Tải về
131 QDTCVQTBXTDKTDHNL

Quy định tiêu chí và Quy trình bình xét Thi đua, Khen thưởng Trường ĐHNL-ĐHH; Ban hành kèm theo QĐ số: 1020/QĐ-ĐHNL ngày 01/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL và Biểu mẫu

01/12/2015 Tải về
132 BMQDDGPLCBVC

Mẫu 4

27/11/2015 Tải về
133 728/QD-DHNL

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc và biểu mẫu một số Phòng chức năng

01/09/2015 Tải về
134 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
135 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
136 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
137 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
138 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
139 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
140 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
141 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
142 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
143 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
144 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
145 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
146 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
147 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
148 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
149 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
150 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng