Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:21 ICT Thứ hai, 21/09/2020

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
151 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
152 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
153 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
154 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
155 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
156 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
157 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
158 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
159 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
160 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
161 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
162 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
163 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
164 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
165 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
166 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
167 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011 Tải về
168 CL-KH_2010-2015

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế giai đoạn 2010-2015 & tầm nhìn đến 2020

Tải về
169 58/2010/QD-TTg

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

22/09/2010 Tải về
170 728/QD-DHNL

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc và Biểu mẫu một số Phòng chức năng

01/09/2015 Tải về
171 CN-NV-BM_TCHC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Tổ chức Hành chính

Tải về
172 HD-TDKT 2014-2015

Căn cứ vào kết quả bình xét TĐKT năm học 2014 – 2015 của Hội đồng TĐKT nhà trường. Các cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng bậc cao cụ thể như sau:

12/08/2015 Tải về
173 77/DHNL-TCHC

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày 30/4 và 1/5

22/04/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7
 

Menu

Sứ Mạng