Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
06:39 ICT Chủ nhật, 18/04/2021

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
176 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
177 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
178 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
179 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
180 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
181 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
182 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
183 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
184 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
185 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
186 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
187 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
188 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
189 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
190 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011 Tải về
191 CL-KH_2010-2015

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế giai đoạn 2010-2015 & tầm nhìn đến 2020

Tải về
192 58/2010/QD-TTg

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

22/09/2010 Tải về
193 728/QD-DHNL

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc và Biểu mẫu một số Phòng chức năng

01/09/2015 Tải về
194 CN-NV-BM_TCHC

Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu phòng Tổ chức Hành chính

Tải về
195 HD-TDKT 2014-2015

Căn cứ vào kết quả bình xét TĐKT năm học 2014 – 2015 của Hội đồng TĐKT nhà trường. Các cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng bậc cao cụ thể như sau:

12/08/2015 Tải về
196 77/DHNL-TCHC

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày 30/4 và 1/5

22/04/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8
 

Menu

Sứ Mạng