00:20 ICT Thứ năm, 25/05/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
426 M-DSNTCKVHVL

Mẫu Danh sách nhận tiền thanh toán các khoản vừa học vừa làm

Tải về
427 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
428 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
429 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
430 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
431 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
432 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
433 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
434 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
435 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
436 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
437 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
438 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
439 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
440 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
441 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
442 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
443 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
444 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
445 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
446 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
447 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
448 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
449 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
450 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 17, 18 19 20  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng