00:20 ICT Thứ năm, 29/06/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
426 CH-03

Mẫu đơn xác nhận điểm học phần

24/06/2015 Tải về
427 CH-02

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời

24/06/2015 Tải về
428 CH-01

Mẫu phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

24/06/2015 Tải về
429 M40b-BKCTNDHNHT

Bảng kê chi tiền người dự hội nghị, hội thảo

31/03/2006 Tải về
430 M41-BKDNTTHNHT

Bảng kê đề nghị thanh toán hội thảo, hội nghị

16/11/2010 Tải về
431 M-DSNTCKVHVL

Mẫu Danh sách nhận tiền thanh toán các khoản vừa học vừa làm

Tải về
432 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
433 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
434 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
435 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
436 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
437 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
438 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
439 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
440 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
441 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
442 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
443 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
444 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
445 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
446 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
447 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
448 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
449 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
450 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 17 18, 19 20 21  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng