22:21 ICT Thứ bảy, 25/03/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
426 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
427 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
428 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
429 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
430 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
431 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
432 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
433 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
434 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
435 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
436 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
437 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
438 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
439 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
440 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
441 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
442 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
443 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
444 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
445 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
446 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
447 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
448 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
449 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
450 280915-TB/DHNL-DTN

Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Trường Đại học Nông Lâm Huế - Năm 2015”

29/09/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... , 17 18 19  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng