23:22 ICT Thứ ba, 25/04/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
426 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
427 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
428 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
429 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
430 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
431 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
432 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
433 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
434 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
435 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
436 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
437 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
438 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
439 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
440 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
441 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
442 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
443 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
444 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
445 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
446 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
447 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
448 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
449 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
450 716/QD-DHNL

Quyết định điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 17, 18 19 20  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng