07:08 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
476 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
477 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
478 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
479 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
480 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
481 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
482 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
483 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
484 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
485 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
486 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
487 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
488 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
489 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
490 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
491 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
492 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
493 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
494 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
495 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
496 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
497 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
498 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
499 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
500 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 19, 20 21 22  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng