00:40 ICT Thứ sáu, 20/10/2017
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
476 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
477 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
478 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
479 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
480 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
481 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
482 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
483 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
484 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
485 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
486 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
487 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
488 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
489 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
490 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
491 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
492 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
493 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
494 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
495 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
496 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
497 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
498 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
499 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
500 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 19, 20 21 22  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng