09:05 ICT Thứ sáu, 14/12/2018
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
601 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
602 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
603 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
604 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
605 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
606 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
607 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
608 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
609 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
610 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
611 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
612 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
613 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
614 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
615 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
616 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
617 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
618 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
619 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
620 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
621 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
622 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
623 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
624 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
625 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 24, 25 26 27  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng