04:17 ICT Thứ ba, 18/02/2020
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
851 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
852 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
853 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
854 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
855 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
856 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
857 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
858 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
859 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
860 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
861 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
862 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
863 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
864 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
865 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
866 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
867 NQ/DHNL

Nội quy đối với sinh viên khi đến trường

Tải về
868 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
869 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
870 QD/DHNL

Quy định sửa đổi, bổ sung về thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường ĐHNL

31/12/2013 Tải về
871 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
872 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
873 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
874 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
875 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 34, 35 36 37  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng