Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
01:09 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 PL02/DTCDHH

Phụ lục 02_Mẫu báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

08/12/2016 Tải về
2 964/QD-DHH

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đề tài, dự án KHCN cấp Đại học Huế

05/08/2015 Tải về
3 M20/DTCDHH-KHCN

Mẫu 20-Bản nhận xét báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
4 M19/DTCDHH-KHCN

Mẫu 19-Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Tải về
5 M18/DTCDHH-KHCN

Mẫu 18-Thông tin kết quả nghiên cứu

Tải về
6 M17/DTCDHH-KHCN

Mẫu 17-Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
7 M16/DTCDHH-KHCN

Mẫu 16-Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
8 M15/DTCDHH-KHCN

Mẫu 15-Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHH

Tải về
9 M14/DTCDHH-KHCN

Mẫu 14-Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
10 M13/DTCDHH-KHCN

Mẫu 13-Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
11 M12/DTCDHH-KHCN

Mẫu 12-Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
12 M11/DTCDHH-KHCN

Mẫu 11-Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
13 M10/DTCDHH-KHCN

Mẫu 10-Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
14 M9/DTCDHH-KHCN

Mẫu 9-Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

21/09/2016 Tải về
15 M8/DTCDHH-KHCN

Mẫu 8-Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
16 M7/DTCDHH-KHCN

Mẫu 7-Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
17 M6/DTCDHH-KHCN

Mẫu 6-Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
18 M5/DTCDHH-KHCN

Mẫu 5- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
19 M4/DTCDHH-KHCN

Mẫu 4-Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
20 M3/DTCDHH-KHCN

Mẫu 3-Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
21 M2/DTCDHH-KHCN

Mẫu 2-Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
22 M1/DTCDHH-KHCN

Mẫu 1-Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHH

Tải về
 

Menu

Sứ Mạng