22:50 ICT Thứ bảy, 02/03/2024
Tìm kiếm nâng cao
STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 81/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra tài chính, kế toán Trường Đại học Nông Lâm niên độ kế toán 2023

23/02/2024 Tải về
2 91/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất hạt lúa giống HT1 cấp xác nhận”

01/03/2024 Tải về
3 90/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất hạt lúa giống KD18 cấp xác nhận”

01/03/2024 Tải về
4 89/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập BTC và Nhóm hỗ trợ chương trình Ngày hội Open day năm 2024

01/03/2024 Tải về
5 76/QĐ-ĐHNL NGÀY 19.2.24

Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình “Công nghệ sinh học ứng dụng trong Chăn nuôi Thú y” do TS. Lê Nữ Anh Thư (Chủ biên); ThS. Nguyễn Thanh Thủy, TS. Hồ Thị Dung, GS.TS. Lê Đình Phùng tham gia biên soạn

19/02/2024 Tải về
6 QĐ 67/QĐ-ĐHNL NGAY 2.2.24

Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình “Phương pháp tiếp cận khoa học” do PGS.TS. Nguyễn Viết Tuân, PGS.TS. Tôn Thất Chất, TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Nguyễn Ngọc Truyền (đồng chủ biên)

02/02/2024 Tải về
7 39/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ thẩm định quyết toán tài chính nội bộ các đơn vị

16/01/2024 Tải về
8 57/ĐHNL-TC,HC7CSVC

Danh sách viên chức tham dự Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Đại học Huế năm 2024

15/02/2024 Tải về
9 15/QĐ-CĐ

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2024

23/02/2024 Tải về
10 QĐ 42/QĐ-ĐHNL ngày 19/1/2024

19/01/2024 Tải về
11 57/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đáng giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Dũng, ngành Phát triển nông thôn

26/01/2024 Tải về
12 56/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Trần Vinh Phương, ngành Nuôi trồng thủy sản

26/01/2024 Tải về
13 QĐ 40/QĐ-ĐHNL

Quyết định đoàn công tác tại Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An năm 2024

19/01/2024 Tải về
14 12/QĐ-CĐ

Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị chia sẻ kiến thức về "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quảng bá tuyển sinh"

15/01/2024 Tải về
15 QĐ 37/QĐ-ĐHNL ngày 16/1/2024

QĐ thành lập hội đồng đánh giá luận văn cao học khóa 27 ngành Quản lý đất đai, lớp cao học Quản lý đất đai 27 D.

16/01/2024 Tải về
16 1059/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban soạn thảo đề án tuyển sinh năm 2024

29/12/2023 Tải về
17 33/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Lê Văn Nam ngành Phát triển nông thôn

12/01/2024 Tải về
18 32/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hằng ngành Phát triển nông thôn

12/01/2024 Tải về
19 31/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng cho 05 nghiên cứu sinh ngành Phát triển nông thôn

12/01/2024 Tải về
20 30/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hắc Hiển và Trần Thị Ánh Nguyệt, ngành Phát triển nông thôn

12/01/2024 Tải về
21 28/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đáng giá tiến độ cho 03 nghiên cứu sinh ngành Nuôi trồng thủy sản

12/01/2024 Tải về
22 27/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Trần Khương Cảnh ngành Nuôi trồng thủy sản khóa tuyển sinh năm 2023

12/01/2024 Tải về
23 26/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Quang ngành Nuôi trồng thủy sản khóa tuyển sinh năm 2023

12/01/2024 Tải về
24 24/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tổ chức xe về Tết cho sinh viên năm 2024

11/01/2024 Tải về
25 QĐ 19/QĐ-ĐHNL ngày 09/1/2024

Hội đồng thông qua đề cương đề án tốt nghiệp thạc sĩ - Lớp CH KHCT 28 & Lớp CH BVTV 28

09/01/2024 Tải về
1 2 3 ... 86 87 88  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng