Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
12:22 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 418/QĐ-ĐHNL

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài ĐHH

25/06/2024 Tải về
2 388/QĐ-ĐHNL2024

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHH

18/06/2024 Tải về
3 389/QĐ-ĐHNL

HĐ nghiệm thu Hướng dẫn kỹ thuật

18/06/2024 Tải về
4 384/QĐ-DHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình chăn nuôi bò thịt bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn tinh dạng viên”

18/06/2024 Tải về
5 383/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất thức ăn tinh dạng viên cho bò thịt từ các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Quảng Ngãi”

18/06/2024 Tải về
6 382/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho bò thịt từ các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Quảng Ngãi”

18/06/2024 Tải về
7 381/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh lên men (FTMR) cho bò thịt từ các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Quảng Ngãi”

18/06/2024 Tải về
8 352/QĐ-ĐHNl

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Huyện

05/06/2024 Tải về
9 333/QĐ-ĐHNL 2024

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu cấp huyện

30/05/2024 Tải về
10 297/QĐ-ĐHNL_2024

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu quy trình

15/05/2024 Tải về
11 294/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

15/05/2024 Tải về
12 503/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

08/05/2024 Tải về
13 275/QĐ-ĐHNL

Quyết định bổ sung thành viên BTC và Nhóm hỗ trợ Hội thảo xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ giữa Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với các Doanh nghiệp

09/05/2024 Tải về
14 386/QĐ-ĐHH

HĐ khoa học cấp ĐHH đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH

11/04/2024 Tải về
15 379/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học cấp ĐHH đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH

10/04/2024 Tải về
16 167/QĐ-ĐHNL-2024

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp ĐHH

25/03/2024 Tải về
17 2024: 156/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế”, mã số: TTH.2020-KC.06 do PGS.TS. Nguyễn Văn Toản làm chủ nhiệm

22/03/2024 Tải về
18 126/QĐ-ĐHNL 2024

Quyết định thành lập Ban tổ chức và Nhóm hỗ trợ Hội thảo xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ giữa trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với các Doanh nghiệp

12/03/2024 Tải về
19 118/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐHH

08/03/2024 Tải về
20 91/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất hạt lúa giống HT1 cấp xác nhận”

01/03/2024 Tải về
21 90/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất hạt lúa giống KD18 cấp xác nhận”

01/03/2024 Tải về
22 1026/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật bón phân cho lúa và nâng cao độ phì tại một số vùng trồng lúa của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” do nhóm nghiên cứu: TS. Nguyễn Trung Hải, GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa đồng chủ nhiệm quy trình.

22/12/2023 Tải về
23 1028/QĐ-ĐHNL 2023

HĐ nghiệm thu cơ sở đậu đen xanh lòng

22/12/2023 Tải về
24 1031/QĐ-ĐHNL 2023

HĐ nghiệm thu quy trình

22/12/2023 Tải về
25 1030/QĐ-ĐHNl

HĐ nghiệm thu quy trình

22/12/2023 Tải về
1 2 3 ... 21 22 23  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng