Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
16:47 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 297/QĐ-ĐHNL_2024

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu quy trình

15/05/2024 Tải về
2 294/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

15/05/2024 Tải về
3 503/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

08/05/2024 Tải về
4 275/QĐ-ĐHNL

Quyết định bổ sung thành viên BTC và Nhóm hỗ trợ Hội thảo xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ giữa Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với các Doanh nghiệp

09/05/2024 Tải về
5 386/QĐ-ĐHH

HĐ khoa học cấp ĐHH đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH

11/04/2024 Tải về
6 379/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học cấp ĐHH đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH

10/04/2024 Tải về
7 167/QĐ-ĐHNL-2024

HĐ khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp ĐHH

25/03/2024 Tải về
8 2024: 156/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế”, mã số: TTH.2020-KC.06 do PGS.TS. Nguyễn Văn Toản làm chủ nhiệm

22/03/2024 Tải về
9 126/QĐ-ĐHNL 2024

Quyết định thành lập Ban tổ chức và Nhóm hỗ trợ Hội thảo xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ giữa trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với các Doanh nghiệp

12/03/2024 Tải về
10 118/QĐ-ĐHNL

HĐ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐHH

08/03/2024 Tải về
11 91/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất hạt lúa giống HT1 cấp xác nhận”

01/03/2024 Tải về
12 90/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất hạt lúa giống KD18 cấp xác nhận”

01/03/2024 Tải về
13 1026/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật bón phân cho lúa và nâng cao độ phì tại một số vùng trồng lúa của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” do nhóm nghiên cứu: TS. Nguyễn Trung Hải, GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa đồng chủ nhiệm quy trình.

22/12/2023 Tải về
14 1028/QĐ-ĐHNL 2023

HĐ nghiệm thu cơ sở đậu đen xanh lòng

22/12/2023 Tải về
15 1031/QĐ-ĐHNL 2023

HĐ nghiệm thu quy trình

22/12/2023 Tải về
16 1030/QĐ-ĐHNl

HĐ nghiệm thu quy trình

22/12/2023 Tải về
17 904/QD-DHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình công nghệ sản xuất khô cá rô phi” thuộc đề tài cấp Trường

10/11/2023 Tải về
18 903/QD-DHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình sản xuất sản phẩm phấn hoa hướng dương mật ong” thuộc đề tài cấp Trường

10/11/2023 Tải về
19 884/QĐ -ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở - Khối phòng ban, Trung tâm, Viện

02/11/2023 Tải về
20 1548/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Ứng dụng mô hình không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-157 do PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm

02/11/2023 Tải về
21 840/QĐ-ĐHNL.

HĐ nghiệm thu quy trình

26/10/2023 Tải về
22 1488/QĐ-DHH

HĐ nghiệm thu

18/10/2023 Tải về
23 814/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu Nho nhe” thuộc đề tài cấp Trường, mã số: DHL2023-NH-03

20/10/2023 Tải về
24 813/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu Nho nhe” thuộc đề tài cấp Trường, mã số: DHL2022-NH-03

20/10/2023 Tải về
25 735/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm măng Vót sấy khô bao gói chân không”

22/09/2023 Tải về
1 2 3 ... 20 21 22  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng