Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
17:07 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 1046/QĐ-ĐHNL 2023

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi kết thúc học phần năm học 2023 - 2024

27/12/2023 Tải về
2 17/TB-ĐHNL

Thông báo kiểm tra/phúc khảo bài thi học kỳ 1 năm học 2022-2023

03/02/2023 Tải về
3 219/TB-ĐHNL

Về việc rà soát và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, đề thi theo chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020

06/10/2022 Tải về
4 426/2022/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi kết thúc học phần năm học 2021 - 2022

13/06/2022 Tải về
5 ĐƠN XIN KIỂM TRA KẾT QUẢ BÀI THI

Mẫu đơn Xin kiểm tra kết quả bài thi

16/08/2021 Tải về
6 372/QĐ-ĐHNL

Quy định đánh giá khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trong trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh

26/05/2021 Tải về
7 Thông báo 194/TB-ĐHNL

Hướng dẫn đăng ký thi bổ sung các học phần cho các sinh viên chưa dự thi do bị ảnh hưởng của Covid-19 tính từ sáng 03/8/2020 trở về trước.

24/08/2020 Tải về
8 Quyết định 717/QĐ-ĐHNL

Ban hành Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, đánh giá thay thế việc thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

20/08/2020 Tải về
9 95/TB/ĐHNL

Cập nhật ngân hàng đề thi 2019-2020

06/05/2020 Tải về
10 1646/QĐ-ĐHNL

Quyết định ban hành Quy định Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp

14/12/2018 Tải về
11 ĐƠN XIN KIỂM TRA BÀI THI (PHÚC KHẢO)

Mẫu đơn xin kiểm tra bài thi (phúc khảo) dành cho người học có yêu cầu kiểm tra lại kết quả thi.

01/10/2018 Tải về
12 Thông báo 59/2017/TB-ĐHNL

Về việc biên soạn đề thi kết thúc học phần các lớp cao học theo quy định mới áp dụng cho Học kỳ 2 NH 2016-2017

13/03/2017 Tải về
13 Mẫu biên soạn ngân hàng câu hỏi thi vấn đáp (áp dụng từ năm 2016)

Giáo viên biên soạn 50 đề thi vấn đáp; mỗi đề thi gồm 2 câu. Mỗi tín chỉ biên soạn tối thiểu 20 câu hỏi để xây dựng thành bộ ngân hàng câu hỏi thi.

07/09/2016 Tải về
14 Thông báo số 204/TB-ĐHNL ngày 7/9/2016 V/v Biên soạn, cập nhật, điều chỉnh, quản lý và sử dụng Ngân hàng câu hỏi thi hệ Đại học Chính quy và hệ VLVH 2016

THÔNG BÁO BIÊN SOẠN, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHĐ 2016

07/09/2016 Tải về
15 32/BB-DHNL

Biên bản Hội thảo chuyên đề "Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học"

27/11/2015 Tải về
16 TTDTSVCBKVPT

Từ năm học 2015-2016, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế triển khai các kỳ thi trên cơ sở những “Quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp” kèm theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHNL ngày 24/8/2015 của Hiệu trưởng nhà trường. Ban thanh tra đào tạo trường thông báo lưu ý với sinh viên và người học khác của nhà trường những nội dung liên quan việc thực hiện thanh tra, giám sát trong các kỳ thi

11/11/2015 Tải về
17 04/TB-KT&DBCLGD

Quy định định dạng file ngân hàng câu hỏi thi

27/02/2013 Tải về
18 M-NHDTTL

Mẫu biên soạn ngân hàng đề thi Tự luận và Vấn đáp

23/10/2015 Tải về
19 08/TB-DHNL

Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi hệ VLVH

16/01/2015 Tải về
20 02/TB-KT&DBCLGD

Định dạng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

01/03/2014 Tải về
21 41/TB-DHNL-KT&DBCLGD

Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

01/03/2014 Tải về
22 04/TB-KT&DBCLGD

Định dạng ngân hàng câu hỏi thi tự luận

28/02/2013 Tải về
23 11/TB-KT&DBCLGD

Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi Tự luận, Vấn đáp

28/02/2013 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng