Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:09 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 295/QĐ-ĐHNL 2024

Phân công các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chăn nuôi theo tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 4.0)

15/05/2024 Tải về
2 185/QĐ-ĐHNL 2024

Quyết định phân công các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên rừng

29/03/2024 Tải về
3 184/QĐ-ĐHNL 2024

Quyết định phân công các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

29/03/2024 Tải về
4 183/QĐ-ĐHNL 2024

Quyết định phân công các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Bảo vệ thực vật

29/03/2024 Tải về
5 1089/QĐ-ĐHNL 2023

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký hội đồng TĐG chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên rừng

29/12/2023 Tải về
6 1087/QĐ-ĐHNL 2023

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký hội đồng TĐG chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

29/12/2023 Tải về
7 1086/QĐ-ĐHNL 2023

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký hội đồng TĐG chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Bảo vệ thực vật

29/12/2023 Tải về
8 241/QĐ-ĐHNL 2024

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chăn nuôi theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

19/04/2024 Tải về
9 Bieu 18E 2023-2024

Biểu 18E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

18/01/2024 Tải về
10 Bieu 18C 2023-2024 ds hp

Biểu mẫu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

18/01/2024 Tải về
11 Bieu 21 2023-2024 tai chinh

Biểu mẫu 21. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2023 - 2024

18/01/2024 Tải về
12 Biểu 20 2023-2024 doi ngu

Biểu mẫu 20. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2023 - 2024

18/01/2024 Tải về
13 Biểu 19 2023-2024 csvc

Biểu mẫu 19. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2023 - 2024

18/01/2024 Tải về
14 120/NQ-HĐKĐCL 2023

Về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chu kỳ 2)

16/10/2023 Tải về
15 1115/QĐ-KĐCL 2023

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chu kỳ 2)

01/11/2023 Tải về
16 Bieu 18 C E 2020-2021

Biểu 18C Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2020-2021Biểu 18E Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp năm học 2020-2021

30/06/2023 Tải về
17 Bieu 18D 2020-2021

Biểu 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn năm học 2020-2021

30/06/2023 Tải về
18 Bieu 18I 2020-2021

Biểu 18I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn năm học 2020-2021

30/06/2021 Tải về
19 97.2023-GCN.CSGDĐH

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Chu kỳ 2)

01/11/2023 Tải về
20 Bieu 19 2021-2022

Biểu 19. Công khai cơ sở vật chất Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021-2022

31/12/2021 Tải về
21 Biểu 18K 2022-2023

Biểu 18K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục năm học 2022-2023

20/10/2023 Tải về
22 Bieu 18I 2022-2023

Biểu 18 I Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
23 Bieu 17 2022-2023

Biểu mẫu 17. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (theo đơn vị Khoa đào tạo)

31/07/2023 Tải về
24 07/GCN-CSGD-2017

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm (Chu kỳ 1), có giá trị đến 24/3/2022

24/03/2017 Tải về
25 02/NQ-HĐKĐCL

Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCL ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

20/02/2017 Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng