Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:35 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 993/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài

05/11/2020 Tải về
2 CTSV_37

Giấy xác nhận tham gia NCKH sinh viên

Tải về
3 CTSV_36

Mẫu nhận hồ sơ xin việc

Tải về
4 CTSV_35

Đơn xin mượn phòng

Tải về
5 CTSV_34

Đơn mượn giấy tờ trong hồ sơ

Tải về
6 CTSV_33

Đơn xin rút hồ sơ sinh viên

Tải về
7 CTSV_32

Đơn xin cấp email công vụ

Tải về
8 CTSV_31

Đơn xin cấp lại mật khẩu phần mềm QLGD

Tải về
9 CTSV_29

Mẫu điều chỉnh học phần đã đăng ký

Tải về
10 CTSV_28

Mẫu hủy học phần đăng ký

Tải về
11 CTSV_27b

Mẫu đăng ký học phần bổ sung

Tải về
12 CTSV_27a

Mẫu đăng kỹ học lại cải thiện

Tải về
13 CTSV_26

Đơn xin cấp lại biên lai học phí

Tải về
14 CTSV_25

Đơn xin cấp lại bảng điểm

Tải về
15 CTSV_23

Đơn xin học tập, giao lưu văn hóa, thực tập ở nước ngoài

Tải về
16 CTSV_22

Đơn xin cấp giấy giới thiệu sinh viên

Tải về
17 CTSV_20

Giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp

Tải về
18 CTSV_19

Giới thiệu sinh viên liên hệ địa điểm thực tập

Tải về
19 CTSV_18b

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Tải về
20 CTSV_18a

Đơn trợ cấp xã hội

Tải về
21 CTSV_17

Mẫu nhận chứng chỉ GDQP

Tải về
22 CTSV_16

Mẫu nhận chứng chỉ GDTC

Tải về
23 CTSV_15

Đơ kiểm tra kết quả học bổng KKTH

Tải về
24 CTSV_14

Đơn kiểm tra khen thưởng năm học

Tải về
25 CTSV_13

Mẫu kiểm tra điểm học tập

Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng