Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
17:00 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 935/QĐ-ĐHNL 2021

Quyết định 935/QĐ-ĐHNL ngày 31/12/2021 về Hệ thống mạng lưới BĐCLGD của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

31/12/2021 Tải về
2 605/QĐ-ĐHNL 2022

Thành lập Ban soạn thảo, cập nhật Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp và Ban soạn thảo Quy trình hướng dẫn đối sánh và so chuẩn chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

30/08/2022 Tải về
3 933/QĐ-ĐHNL 2021

Quy định tổ chức và hoạt động Bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

31/12/2021 Tải về
4 251/TB-ĐHNL KHCT ƯD

Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng theo hướng ứng dụng (Kèm theo Thông báo 251/TB-ĐHNL ngày 03/11/2022 về lấy ý kiến góp ý các bên liên quan về CĐR các CTĐT trình độ Thạc sĩ).

03/11/2022 Tải về
5 796/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung thành viên nhóm chuyên trách (nhóm 3) tự đánh giá cơ sở giáo dục

24/10/2022 Tải về
6 Biểu 21 2021-2022

Biểu mẫu 21. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2021 - 2022

24/12/2021 Tải về
7 949/QĐ-ĐHNL

Quyết định Tổ xây dựng hướng dẫn và rà soát việc cập nhật chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo

23/10/2020 Tải về
8 BM17/2018/DHNL-KTDBCLGD

Cam kết chất lượng các ngành đào tạo

08/07/2019 Tải về
9 BM21/2018/DHNL-KTDBCLGD

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2018 - 2019

10/06/2019 Tải về
10 BM20/2018/DHNL-KTDBCLGD

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2018 - 2019

10/06/2019 Tải về
11 BM19/2018/DHNL-KTDBCLGD

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2018 - 2019

10/06/2019 Tải về
12 BM18/2018/DHNL-KTDBCLGD

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019

10/06/2019 Tải về
13 437/ĐHH-KT&ĐBCLGD

Về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng tuyển sinh của Đại học Huế

18/04/2019 Tải về
14 19/TB-KT&DBCLGD

Thông báo về việc kiểm tra bài thi và mẫu đơn xin kiểm tra bài thi

03/07/2017 Tải về
15 17052016_HDKSCK

Hướng dẫn Thực hiện khảo sát trực tuyến dành cho sinh viên cuối khóa

16/05/2016 Tải về
16 24/2015/BB-DHNL

Biên bản tổng kết hoạt động thanh tra đào tạo (2014-2015) và kế hoạch thanh tra cho năm học mới (2015-2016)

29/10/2015 Tải về
17 806/QD-DHNL

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá

07/10/2015 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng