Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
20:40 ICT Thứ tư, 04/10/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

23/04/2015 Tải về
2 M40b-BKCTNDHNHT

Bảng kê chi tiền người dự hội nghị, hội thảo

31/03/2006 Tải về
3 M41-BKDNTTHNHT

Bảng kê đề nghị thanh toán hội thảo, hội nghị

16/11/2010 Tải về
4 M-DSNTCKVHVL

Mẫu Danh sách nhận tiền thanh toán các khoản vừa học vừa làm

Tải về
5 M-DSTTNG

Mẫu Danh sách thanh toán ngoài giờ

Tải về
6 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
7 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
8 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
9 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
10 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
11 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
12 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
13 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
14 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
15 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
16 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
17 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
18 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
19 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
20 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng