Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
16:25 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 18/NQ1-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Tổ thẩm định báo cáo quyết toán năm 2023 của Trường Đại học Nông Lâm

09/04/2024 Tải về
2 120/NQ-HĐKĐCL 2023

Về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chu kỳ 2)

16/10/2023 Tải về
3 58/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023

27/11/2023 Tải về
4 101-NQ/ĐU

Nghị quyết Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành các mãng công tác đến người học,viên chức, người lao động của Nhà trường

25/03/2022 Tải về
5 02/NQ-HĐKĐCL

Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCL ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

20/02/2017 Tải về
6 52/NQ-HĐT2

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm năm 2023

04/10/2023 Tải về
7 52/NQ-HĐT1

Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm năm 2023

04/10/2023 Tải về
8 38/NQ-HĐKĐCLGD 2022 PTNT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
9 37/NQ-HĐKĐCLGD 2022 CNTP

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
10 36/NQ-HĐKĐCLGD 2022 THUY

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
11 35/NQ-HĐKĐCLGD 2022 QLDD

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
12 34/NQ-HĐKĐCLGD 2022 NTTS

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
13 33/NQ-HĐKĐCLGD 2022 KHCT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
14 38/NQ-ĐHNL

Thành lập Ban tài chính và tài sản của Hội đồng trường

23/12/2021 Tải về
15 36/NQ-ĐHNL

Thành lập Ban đào tạo và khoa học công nghệ

23/12/2021 Tải về
16 37/NQ-ĐHNL

Thành lập Ban kiểm soát của Hội đồng trường

23/12/2021 Tải về
17 70/NQ-ĐHNL

Thông qua Quychế tài chính

21/12/2022 Tải về
18 18/NQ-ĐHNL

Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở

24/06/2021 Tải về
19 40/NQ-HĐT

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021 Tải về
20 80/NQ-ĐU

Nghị quyết về phát triển hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2021-2025.

07/06/2021 Tải về
21 13/NQ-HDT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định quyết toán, báo cáo tài chính năm 2022 và dự toán thu, chi NSNN năm 2023

07/04/2023 Tải về
22 CLPT_2021-2025

Chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030

19/08/2022 Tải về
23 64/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

23/11/2022 Tải về
24 NQ-CĐ

Nghị quyết Đại hội CĐCS Trường ĐH Nông Lâm, nhiệm kỳ 2013-2017

21/12/2013 Tải về
25 17/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030

20/05/2021 Tải về
1 2  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng