Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
12:14 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 12/2017/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

19/05/2017 Tải về
2 766/QLCL-KĐCLGD

Công văn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

20/04/2018 Tải về
3 1668/QLCL-KĐCLGD

Bảng Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục ban hành theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019

31/12/2019 Tải về
4 GCN-02-2023-BDKDCLGD

Chứng nhận hoàn thành Chương trình tập huấn bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học do Cục Quản lý chất lượng phối hợp với Ban Quản lý Dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 2022 (Quyết định số 35/QLCL)

22/02/2023 Tải về
5 3435/QĐ-BGDĐT

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn Chương trình đào tạo khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

18/10/2021 Tải về
6 2159/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

26/01/2021 Tải về
7 HDDCNVDKXT2018

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

13/07/2018 Tải về
8 PL/11/2016/TT-BKHCN

Phụ lục 1_Các biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ_ Kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/05/2014 Tải về
9 5830/QD-BGDDT

Quyết định quy định 1 số định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí KHCN cấp Bộ

10/11/2016 Tải về
10 11/2016/TT-BGDĐT1

Thông tư ban hành quy định quản lý đề tài KH&CN của Bộ GD&ĐT

11/04/2016 Tải về
11 PL11/2016/TT-BGDĐT

Phụ lục Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT về quản lý đề tài KHCN cấp bộ của BGDDT

11/04/2016 Tải về
12 11/2016/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp bộ của Bộ GD&ĐT

11/04/2016 Tải về
13 2289/QD-BGDDT

Quyết định về việc giao cho trường ĐHNL đào tạo ngành bệnh học thủy sản trình độ đại học hệ chính quy

06/07/2016 Tải về
14 03/2016/TT-BGDDT

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

14/03/2016 Tải về
15 Số 11/2016/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/04/2016 Tải về
16 MKVUT

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh năm 2016

Tải về
17 1610/BGDD-TKTKDBCLGD

Về việc miễn Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

12/04/2016 Tải về
18 462/KTKĐCLGD-KĐĐH

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

10/05/2013 Tải về
19 12/2010/TT-BGDDT

Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

29/03/2010 Tải về
20 630/BGDĐT-KHCNMT

Hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

23/02/2016 Tải về
21 527/KTKDCLGD-KDDH

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

24/05/2013 Tải về
22 62 /2012/TT-BGDDT

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

28/12/2012 Tải về
23 230/BGDDT-KHCNMT

Về việc triển khai thực hiện nghị định 99-NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ

17/01/2015 Tải về
24 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
25 16/2008/QD-BGDDT

Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

17/04/2008 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng