19:27 ICT Thứ tư, 04/10/2023
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 691/QĐ-ĐHNL, ngày 31/8/2023

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương thảo, ngành Lâm sinh

31/08/2023 Tải về
2 770/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc Thành lập Ban tổ chức và Tổ phục vụ Lễ khai giảng Khóa 57 năm học 2023-2024

29/09/2023 Tải về
3 2023: 757/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococcus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-148 do ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

26/09/2023 Tải về
4 2023: 758/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu giải pháp thương mại hoá sản phẩm nông nghiệp cho hộ dân tộc thiểu số khu vực miền núi tại tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-152 do ThS. Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm

26/09/2023 Tải về
5 736/QĐ- ĐHNL ngày 21/9/2023

21/09/2023 Tải về
6 735/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm măng Vót sấy khô bao gói chân không”

22/09/2023 Tải về
7 734/QD -ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm măng Vót muối chua”

22/09/2023 Tải về
8 733/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm măng Vót dầm tỏi ớt”

22/09/2023 Tải về
9 728/QĐ-ĐHNL, ngày 19/9/2023

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Trần Nguyên Ngọc, ngành Nuôi trồng thủy sản

19/09/2023 Tải về
10 690/QĐ-ĐHNL, ngày 31/8/2023

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thị Phương Lan, ngành Nuôi trồng thủy sản

31/08/2023 Tải về
11 723/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Ứng dụng mô hình không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-157 do PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm

15/09/2023 Tải về
12 719/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học xét chọn đề tài sinh viên tham dự Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka

14/09/2023 Tải về
13 716/QĐ-ĐHNL, ngày 12/9/2023

Thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hằng, ngành Quản lý đất đai

12/09/2023 Tải về
14 168/TB-ĐHNL 2022

Thông báo cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học.

17/08/2022 Tải về
15 935/QĐ-ĐHNL 2021

Quyết định 935/QĐ-ĐHNL ngày 31/12/2021 về Hệ thống mạng lưới BĐCLGD của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

31/12/2021 Tải về
16 2023: 692/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm gamma - aminobutyric acid (GABA) ở quy mô phòng thí nghiệm” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế: “Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococcus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm”, mã số: DHH2021-02-148 do ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

31/08/2023 Tải về
17 665/QĐ-ĐHNL ngày 25.08.23

QĐ Thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 ngành Phát triển nông thôn, lớp CH PTNT 27B

25/08/2023 Tải về
18 666/QĐ-ĐHNL ngày 25.08/2023

QĐ Thành lập hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27, ngành Nuôi trồng thủy sản, lớp CH NTTS 27

25/08/2023 Tải về
19 605/QĐ-ĐHNL 2022

Thành lập Ban soạn thảo, cập nhật Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp và Ban soạn thảo Quy trình hướng dẫn đối sánh và so chuẩn chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

30/08/2022 Tải về
20 933/QĐ-ĐHNL 2021

Quy định tổ chức và hoạt động Bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

31/12/2021 Tải về
21 934/QĐ-ĐHNL 2021

Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025

31/12/2021 Tải về
22 663/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện từ năm 2021: “Nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản và quản trị tài nguyên bền vững” do TS. Hoàng Dũng Hà làm trưởng nhóm

25/08/2023 Tải về
23 664/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông – Lâm nghiệp và Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản năm 2023

25/08/2023 Tải về
24 661/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức Châu Thị Thanh

25/08/2023 Tải về
25 652/QĐ-ĐHNL 2023

HĐ đánh giá nghiệm thu cấp Tỉnh Quảng Bình

22/08/2023 Tải về
1 2 3 ... 81 82 83  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng