Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
15:57 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 142.2022/GCN-CTĐT KHCT

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng

30/03/2022 Tải về
2 GCN-02-2023-BDKDCLGD

Chứng nhận hoàn thành Chương trình tập huấn bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học do Cục Quản lý chất lượng phối hợp với Ban Quản lý Dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP) tổ chức năm 2022 (Quyết định số 35/QLCL)

22/02/2023 Tải về
3 GCN-06-2022-BĐCLGD

Chứng nhận hoàn thành Hội thảo tập huấn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Phiên bản 4.0)

10/06/2022 Tải về
4 Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiến sĩ_Mekarn

08/11/2021 Tải về
5 MOU - HUAF - KYOTO UNIVERSITY

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH KYOTO (NHẬT BẢN)

16/12/2020 Tải về
6 MOU - HUAF - KOBE

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH KOBE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
7 MOU - HUAF - ADELAIDE UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ADELAIDE (ÚC)

05/05/2020 Tải về
8 MOU - HUAF - AGRICULTURE FAC. SOUTH BOHEMIA UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA NÔNG NGHIỆP, TRƯỜNG ĐH SOUTH BOHEMIA (CH SÉC)

05/05/2020 Tải về
9 MOU - HUAF - TUAT

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ TOKYO (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
10 MOU - HUAF - BIOLOGICAL SCIENCES FAC. GIFU UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG ĐH GIFU (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
11 MOU - HUAF - HENG SAMRIN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH HENG SAMRIN THBONGKHMUM (CAMPUCHIA)

05/05/2020 Tải về
12 MOU HUAF - SHIMANE UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH SHIMANE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
13 MOU - HUAF - NEW ENGLAND UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH NEW ENGLAND (ÚC)

05/05/2020 Tải về
14 MOU - HUAF - RAJAMANGALA TAWAN-OK

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TAWAN-OK RAJAMANGALA (ĐÀI LOAN)

05/05/2020 Tải về
15 MOU - HUAF - TUBINGEN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH TUBINGEN (CHLB ĐỨC)

05/05/2020 Tải về
16 MOU - HUAF - MAEJO

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH MAEJO (THÁI LAN)

05/05/2020 Tải về
17 MOU - HUAF - KAOHSIUNG

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH CAO HÙNG (ĐÀI LOAN)

05/05/2020 Tải về
18 MOU - HUAF - PINGTUNG UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ ĐH PINGTUNG (ĐÀI LOAN)

05/05/2020 Tải về
19 MOU - HUAF - NATIONAL TAIWAN OCEAN UNI.

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

05/05/2020 Tải về
20 MOU - HUAF - NAFOOD

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ CÔNG TY CP NAFOOD

05/05/2020 Tải về
21 MOU - HUAF - EUC

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRUNG TÂM EUC

05/05/2020 Tải về
22 MOU - HUAF - MINH PHÚ

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ

05/05/2020 Tải về
23 MOU - HUAF - CHUBU

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐH CHUBU (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
24 MOU - HUAF - EVOLESTONE

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ CÔNG TY EVOLESTONE (NHẬT BẢN)

05/05/2020 Tải về
25 MOU - HUAF - GEZIRA SUDAN

BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM VÀ TRƯỜNG ĐH GEZIRA SUDAN

05/05/2020 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng