Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
20:35 ICT Thứ tư, 04/10/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 38/NQ-HĐKĐCLGD 2022 PTNT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
2 37/NQ-HĐKĐCLGD 2022 CNTP

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
3 36/NQ-HĐKĐCLGD 2022 THUY

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
4 35/NQ-HĐKĐCLGD 2022 QLDD

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
5 34/NQ-HĐKĐCLGD 2022 NTTS

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
6 33/NQ-HĐKĐCLGD 2022 KHCT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
7 228/QĐ-KĐCL 2022 PTNT

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2023 Tải về
8 227/QĐ-KĐCL 2022 CNTP

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
9 226/QĐ-KĐCL 2022 ThuY

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
10 225/QĐ-KĐCL 2022 QLDD

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
11 224/QĐ-KĐCL 2022 NTTS

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
12 223/QĐ-KĐCL 2022 KHCT

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
13 147.2022/GCN-CTĐT PTNT

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn

30/03/2022 Tải về
14 146.2022/GCN-CTĐT CNTP

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm

30/03/2023 Tải về
15 145.2022/GCN-CTĐT THU Y

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thú y

30/03/2022 Tải về
16 144.2022/GCN-CTĐT QLĐĐ

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai

30/03/2022 Tải về
17 143.2022/GCN-CTĐT NTTS

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản

30/03/2022 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng