Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
19:35 ICT Thứ tư, 04/10/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 2023: 757/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococcus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-148 do ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

26/09/2023 Tải về
2 2023: 758/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu giải pháp thương mại hoá sản phẩm nông nghiệp cho hộ dân tộc thiểu số khu vực miền núi tại tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-152 do ThS. Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm

26/09/2023 Tải về
3 735/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm măng Vót sấy khô bao gói chân không”

22/09/2023 Tải về
4 734/QD -ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm măng Vót muối chua”

22/09/2023 Tải về
5 733/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm măng Vót dầm tỏi ớt”

22/09/2023 Tải về
6 723/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Ứng dụng mô hình không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-157 do PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm

15/09/2023 Tải về
7 719/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học xét chọn đề tài sinh viên tham dự Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka

14/09/2023 Tải về
8 2023: 692/QĐ-ĐHNL

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu: “Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm gamma - aminobutyric acid (GABA) ở quy mô phòng thí nghiệm” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế: “Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococcus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm”, mã số: DHH2021-02-148 do ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

31/08/2023 Tải về
9 663/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện từ năm 2021: “Nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản và quản trị tài nguyên bền vững” do TS. Hoàng Dũng Hà làm trưởng nhóm

25/08/2023 Tải về
10 664/QĐ-ĐHNL

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông – Lâm nghiệp và Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản năm 2023

25/08/2023 Tải về
11 652/QĐ-ĐHNL 2023

HĐ đánh giá nghiệm thu cấp Tỉnh Quảng Bình

22/08/2023 Tải về
12 646/QĐ-ĐHNL

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia

18/08/2023 Tải về
13 1123/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu tính chất đất đai làm cơ sở lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-155 do ThS. Nguyễn Phúc Khoa làm chủ nhiệm

18/08/2023 Tải về
14 597/QĐ-ĐHNL

Quyết định Hội đồng nghiệm thu Dự án SXTN&TMH cấp trường 2022: “Sản xuất thử nghiệm cua Xanh Scylla paramamosain tại Thừa Thiên Huế”, mã số: DHL2022-TMDA-02 do ThS. Nguyễn Khoa Huy Sơn làm chủ nhiệm

31/07/2023 Tải về
15 601/QĐ-ĐHNL

Quyết định Hội đồng nghiệm thu nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện từ năm 2021: “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu Nano trong thực phẩm và nông nghiệp” do TS. Võ Văn Quốc Bảo làm trưởng nhóm

01/08/2023 Tải về
16 989/QĐ-ĐHH

Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-136: "Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin" do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm.

20/07/2023 Tải về
17 990/QĐ-ĐHH

QĐ Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-142: "Tiềm năng tích lũy carbon và phát thải CO2 ở một số loại hình canh tác ngô tại Thừa Thiên Huế" do TS. Nguyễn Trung Hải làm chủ nhiệm.

20/07/2023 Tải về
18 574/QĐ-ĐHNL 2023

QĐ về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở do Dự án FTViet tài trợ

19/07/2023 Tải về
19 935/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Hiệu quả của bổ sung thức ăn tinh trong khẩu phần đến sức sinh sản của dê mẹ và sinh trưởng của dê con trong thời kỳ bú sữa được nuôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-156 do PGS. TS. Trần Thị Thu Hồng làm chủ nhiệm

05/07/2023 Tải về
20 870/QĐ-ĐHH

QĐ Về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

23/06/2023 Tải về
21 512/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

27/06/2023 Tải về
22 511/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

27/06/2023 Tải về
23 517/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

27/06/2023 Tải về
24 516/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

27/06/2023 Tải về
25 515/QĐ-ĐHNL

Hội đồng nghiệm thu quy trình

27/06/2023 Tải về
1 2 3 ... 18 19 20  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng