Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:24 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 15/NQ1-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán thu, chi NSNN năm 2024

22/03/2024 Tải về
2 18/NQ1-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Tổ thẩm định báo cáo quyết toán năm 2023 của Trường Đại học Nông Lâm

09/04/2024 Tải về
3 58/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023

27/11/2023 Tải về
4 52/NQ-HĐT2

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm năm 2023

04/10/2023 Tải về
5 52/NQ-HĐT1

Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm năm 2023

04/10/2023 Tải về
6 38/NQ-ĐHNL

Thành lập Ban tài chính và tài sản của Hội đồng trường

23/12/2021 Tải về
7 36/NQ-ĐHNL

Thành lập Ban đào tạo và khoa học công nghệ

23/12/2021 Tải về
8 37/NQ-ĐHNL

Thành lập Ban kiểm soát của Hội đồng trường

23/12/2021 Tải về
9 70/NQ-ĐHNL

Thông qua Quychế tài chính

21/12/2022 Tải về
10 18/NQ-ĐHNL

Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở

24/06/2021 Tải về
11 40/NQ-HĐT

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021 Tải về
12 5/QĐ-ĐHNL

Quyết định công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

21/01/2021 Tải về
13 07/QĐ-HĐT

Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020-2025.

02/03/2021 Tải về
14 79/QĐ-ĐHH

Về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025

07/12/2020 Tải về
15 555/QĐ-HĐT

Về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại họcHuế nhiệm kỳ 2020-2025

09/04/2020 Tải về
16 411/QĐ-ĐHH

Về việc giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019

10/04/2019 Tải về
17 480/QĐ-ĐHH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019

25/04/2016 Tải về
18 460/QĐ-ĐHH

Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019

21/04/2016 Tải về
19 13/NQ-HDT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định quyết toán, báo cáo tài chính năm 2022 và dự toán thu, chi NSNN năm 2023

07/04/2023 Tải về
20 CLPT_2021-2025

Chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030

19/08/2022 Tải về
21 QC_HĐT

Quy chế Tổ chức và hoạt động trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

24/06/2021 Tải về
22 64/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

23/11/2022 Tải về
23 17/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và mục tiêu của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030

20/05/2021 Tải về
24 62/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường

28/10/2022 Tải về
25 49/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập BTC và Tổ giúp việc cho BTC Hội thảo "Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ"

15/08/2022 Tải về
1 2  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng