Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
16:48 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 503/QĐ-ĐHH

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

08/05/2024 Tải về
2 386/QĐ-ĐHH

HĐ khoa học cấp ĐHH đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH

11/04/2024 Tải về
3 379/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học cấp ĐHH đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH

10/04/2024 Tải về
4 230/QĐ-ĐHH

Thành lập Tổ thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán năm 2023 các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế

12/03/2024 Tải về
5 1663/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococcus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-148 do ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

07/11/2023 Tải về
6 ĐHH

Danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng ĐHH

17/11/2023 Tải về
7 1503/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu giải pháp thương mại hoá sản phẩm nông nghiệp cho hộ dân tộc thiểu số khu vực miền núi tại tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-152 do ThS. Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm

19/10/2023 Tải về
8 1548/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Ứng dụng mô hình không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-157 do PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm

02/11/2023 Tải về
9 1488/QĐ-DHH

HĐ nghiệm thu

18/10/2023 Tải về
10 1048/QĐ-ĐHH

Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

02/08/2023 Tải về
11 989/QĐ-ĐHH

Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-136: "Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin" do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm.

20/07/2023 Tải về
12 990/QĐ-ĐHH

QĐ Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-142: "Tiềm năng tích lũy carbon và phát thải CO2 ở một số loại hình canh tác ngô tại Thừa Thiên Huế" do TS. Nguyễn Trung Hải làm chủ nhiệm.

20/07/2023 Tải về
13 935/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Hiệu quả của bổ sung thức ăn tinh trong khẩu phần đến sức sinh sản của dê mẹ và sinh trưởng của dê con trong thời kỳ bú sữa được nuôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-156 do PGS. TS. Trần Thị Thu Hồng làm chủ nhiệm

05/07/2023 Tải về
14 870/QĐ-ĐHH

QĐ Về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

23/06/2023 Tải về
15 79/QĐ-ĐHH

Về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025

07/12/2020 Tải về
16 555/QĐ-HĐT

Về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại họcHuế nhiệm kỳ 2020-2025

09/04/2020 Tải về
17 411/QĐ-ĐHH

Về việc giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019

10/04/2019 Tải về
18 480/QĐ-ĐHH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019

25/04/2016 Tải về
19 460/QĐ-ĐHH

Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019

21/04/2016 Tải về
20 670/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu đặc trưng phát quang và khả năng điều chỉnh màu bức xạ của vật liệu Ca2Al2SiO7 pha tạp các nguyên tố đất hiếm định hướng ứng dụng trong nông nghiệp” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-154 do TS. Đỗ Thanh Tiến làm chủ nhiệm

19/05/2023 Tải về
21 662/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp sinh học quản lý nhện gié hại lúa (Steneotarsonemus spinki Smiley) tại Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-150 do TS. Trần Thị Hoàng Đông làm chủ nhiệm

19/05/2023 Tải về
22 570/QĐ-ĐHH

Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH, mã số DHH2020-02-144: "Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichia canis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại Thành phố Huế và vùng phụ cận" do TS. Vũ Văn Hải làm chủ nhiệm

05/05/2023 Tải về
23 564/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp gây động dục cho trâu cái chậm sinh nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu ở Quảng Nam” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-143 do TS. Dương Thanh Hải làm chủ nhiệm

04/05/2023 Tải về
24 504/QĐ-ĐHH

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu phân lập và nuôi sinh khối một số loài Copepoda phân bố trong ao nuôi thủy sản làm thức ăn cho ấu trùng cá tại Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2020-02-140 do ThS. Trần Nguyên Ngọc làm chủ nhiệm

19/04/2023 Tải về
25 148/QĐ-ĐHH

Thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Mậu Dũng

20/02/2023 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng