Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
17:28 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 119/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Đoan tham gia giải bóng đá nam VC,NLĐ Đại học Huế lần thứ XX, năm 2024

03/04/2024 Tải về
2 120/NQ-HĐKĐCL 2023

Về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chu kỳ 2)

16/10/2023 Tải về
3 775/QĐ1-ĐHNL

Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

29/09/2023 Tải về
4 77/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử trường ĐHNL (thay thế QĐ 1000/QĐ-ĐHNL ngày 07.11.2016)

29/01/2021 Tải về
5 97.2023-GCN.CSGDĐH

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Chu kỳ 2)

01/11/2023 Tải về
6 07/GCN-CSGD-2017

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm (Chu kỳ 1), có giá trị đến 24/3/2022

24/03/2017 Tải về
7 02/NQ-HĐKĐCL

Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCL ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

20/02/2017 Tải về
8 Bieu 17 2020-2021

Biểu 17. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (phân theo các Khoa đào tạo)

30/06/2021 Tải về
9 Bieu 18H 2022-2023 Hoi thao

Biểu 18H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
10 Bieu 18G 2022-2023

Biểu 18G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
11 Bieu 18D 2022-2023

Biểu 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
12 Bieu 18B 2022-2023 SVTN

Biểu 18B Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường năm học 2022-2023

30/09/2023 Tải về
13 Bieu 18A 2022-2023

Biểu 18A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
14 Bieu 19 2022-2023 csvc

Biểu 19. Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Nông Lâm năm học 2022-2023

15/10/2023 Tải về
15 Bieu 20 2022-2023 GV

Biểu 20. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
16 Bieu 21 2022-2023

Biểu 21 Công khai tài chính của Trường Đại học Nông Lâm năm học 2022-2023

30/10/2023 Tải về
17 MC-TDG2023 Du thao

Dự thảo Danh mục Minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (giai đoạn 2017-2022)

01/08/2023 Tải về
18 BC-TDG2023 Du thao

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

01/08/2023 Tải về
19 38/NQ-HĐKĐCLGD 2022 PTNT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
20 37/NQ-HĐKĐCLGD 2022 CNTP

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
21 36/NQ-HĐKĐCLGD 2022 THUY

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
22 35/NQ-HĐKĐCLGD 2022 QLDD

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
23 34/NQ-HĐKĐCLGD 2022 NTTS

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
24 33/NQ-HĐKĐCLGD 2022 KHCT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
25 228/QĐ-KĐCL 2022 PTNT

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2023 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng