Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
18:07 ICT Thứ tư, 04/10/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 318/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập các Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

24/04/2023 Tải về
2 257/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/04/2023 Tải về
3 165/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo Trường Đại học Nông Lâm

17/03/2023 Tải về
4 64/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

23/11/2022 Tải về
5 96/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức

27/02/2023 Tải về
6 54/QĐ1-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đơn xin chấm dứt HĐLV của viên chức

09/02/2023 Tải về
7 42/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức

01/02/2023 Tải về
8 1093/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức

22/12/2022 Tải về
9 970/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức Nguyễn Văn Cần

30/11/2022 Tải về
10 757/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin chuyển công tác của viên chức

13/10/2022 Tải về
11 731/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ công tác lấy ý kiến đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó trưởng Khoa CNTY

07/10/2022 Tải về
12 644/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức

14/09/2022 Tải về
13 455/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập hội đồng xét đơn xin đơn phương chấm dứt HĐLV của viên chức

24/06/2022 Tải về
14 417/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin chấm dứt HĐLV của viên chức Phạm Thị Triều Tiên

10/06/2022 Tải về
15 215/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức Trương Thủy Vân

05/04/2022 Tải về
16 214/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức Huỳnh Thị Ngọc Diệp

05/04/2022 Tải về
17 213/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức Lê Ngọc Thu Phượng - Phòng KHTC

05/04/2022 Tải về
18 176/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

24/03/2022 Tải về
19 37/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2022 - 2026

14/01/2022 Tải về
20 35/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021 Tải về
21 33/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm và công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/01/2022 Tải về
22 13/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng đền bù chi phí đào tạo đối với ông Phạm Lê Hoàng

06/01/2022 Tải về
23 598/QĐ-ĐHNL

Quyết định tham gia ủy viên Hội đồng KH&ĐT Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Khương Anh Sơn

09/09/2021 Tải về
24 736/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức

05/11/2021 Tải về
25 735/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức

05/11/2021 Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng