Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
10:50 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 376/QĐ-ĐHNL

Quyết định Tổ công tác lấy ý kiến đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Trưởng khoa PTNT

14/06/2024 Tải về
2 282/QĐ1-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức Nguyễn Thị Hồng Nhung

10/05/2024 Tải về
3 216/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức ông Võ Quang Anh Tuấn

10/04/2024 Tải về
4 155/QĐ1-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức

22/03/2024 Tải về
5 57/ĐHNL-TC,HC7CSVC

Danh sách viên chức tham dự Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Đại học Huế năm 2024

15/02/2024 Tải về
6 318/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập các Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

24/04/2023 Tải về
7 257/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/04/2023 Tải về
8 165/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo Trường Đại học Nông Lâm

17/03/2023 Tải về
9 64/NQ-HĐT

Nghị quyết về việc thành lập Ban thẩm định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm

23/11/2022 Tải về
10 96/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức

27/02/2023 Tải về
11 54/QĐ1-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đơn xin chấm dứt HĐLV của viên chức

09/02/2023 Tải về
12 42/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức

01/02/2023 Tải về
13 1093/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức

22/12/2022 Tải về
14 970/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức Nguyễn Văn Cần

30/11/2022 Tải về
15 757/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin chuyển công tác của viên chức

13/10/2022 Tải về
16 731/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ công tác lấy ý kiến đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó trưởng Khoa CNTY

07/10/2022 Tải về
17 644/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức

14/09/2022 Tải về
18 455/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập hội đồng xét đơn xin đơn phương chấm dứt HĐLV của viên chức

24/06/2022 Tải về
19 417/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin chấm dứt HĐLV của viên chức Phạm Thị Triều Tiên

10/06/2022 Tải về
20 215/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức Trương Thủy Vân

05/04/2022 Tải về
21 214/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức Huỳnh Thị Ngọc Diệp

05/04/2022 Tải về
22 213/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng xét đơn xin thôi việc của viên chức Lê Ngọc Thu Phượng - Phòng KHTC

05/04/2022 Tải về
23 176/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

24/03/2022 Tải về
24 37/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2022 - 2026

14/01/2022 Tải về
25 35/NQ-HĐT

Nghị quyết thành lập Thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/12/2021 Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng