Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
11:42 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 22QĐ/HDGSNN2023

Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

05/07/2023 Tải về
2 TLTC2023

Thể lệ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp

17/07/2023 Tải về
3 050723DM/HDGSNSH

Danh mục tạp chí được tính điểm 2023 đối với Hội đồng giáo sư ngành Sinh học

06/07/2023 Tải về
4 050723DM/HDGSLNCNTYTS

Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2023 đối với Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi Thú y Thủy sản

06/07/2023 Tải về
5 050723DM/HDGSLNNLN

Danh mục tạp chí được tính điểm đối với Hội đồng giáo sư liên ngành Nông Lâm nghiệp 2023

06/07/2023 Tải về
6 22/QĐ-HĐGSNN

Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

06/07/2023 Tải về
7 HDPBTCKH

Hướng dẫn gửi bài phản biện trên hệ thống tạp chí online

16/06/2023 Tải về
8 HDGBTCKH

Hướng dẫn gửi bài trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp

07/06/2023 Tải về
9 0323/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 7, Số 2-2023

20/03/2023 Tải về
10 582/QĐ-ĐHNL

Quyết định thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc, hậu cần Hội thảo "Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học và hướng đến gia nhập ACI (ASEAN Citation Index)"

23/08/2022 Tải về
11 321/QĐ-ĐHNL

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập và Ban trị sự Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

04/05/2021 Tải về
12 42/QD-HDGSNN

Quyết định Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

06/07/2022 Tải về
13 DMTCTDHDGSHHCNTP2022

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

06/07/2022 Tải về
14 DMTCTDHDGSSH2022

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học

06/07/2022 Tải về
15 DMTCTDHDGSNNLN2022

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

06/07/2022 Tải về
16 0322/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 6, Số 2-2022

24/03/2022 Tải về
17 TLTC2021

Thể lệ viết bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tập 6 Số 2 năm 2022

31/12/2021 Tải về
18 HDTC12b2021

Hướng dẫn gửi bài phản biện cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

22/12/2021 Tải về
19 HDTC12a2021

Hướng dẫn gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

22/12/2021 Tải về
20 26/QĐ-HĐGSNN

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học tính điểm năm 2021

08/11/2021 Tải về
21 DMTCHDGSLNCNTYTS2021

Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021

08/11/2021 Tải về
22 0921/TL-DHNL-TC

Thể lể viết bài cho tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH Tập 6, Số 1, năm 2021

14/09/2021 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng