Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
06:06 ICT Thứ hai, 24/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 407/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho NCS Nguyễn Dương Anh Vũ, ngành Quản lý đất đai

21/06/2024 Tải về
2 408/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho NCS Trần Thị Ánh Tuyết ngành Khoa học cây trồng

21/06/2024 Tải về
3 332/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Vinh Phương, ngành Nuôi trồng thủy sản

29/05/2024 Tải về
4 qđ 357/QĐ-ĐHNL ngày 6-6-2024

QĐ Hội đồng đánh giá luận văn cao học khóa 27 ngành Nuôi trồng thủy sản, lớp CH NTTS 27

06/06/2024 Tải về
5 398/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Anh Phương ngành thú y

31/05/2024 Tải về
6 340/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho 02 NCS Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đinh Thùy Khương

31/05/2024 Tải về
7 300/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Cảnh, ngành Lâm sinh

17/05/2024 Tải về
8 285/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Diệu Hiền

10/05/2024 Tải về
9 QĐ252/QĐ-ĐHNL NGÀY 2/5/2024

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN PTNT 27B

02/05/2024 Tải về
10 227/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trương Thị Diệu Hòa

12/04/2024 Tải về
11 228/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá tiến độ nghiên cứu sinh Trần Quốc Cảnh

12/04/2024 Tải về
12 226/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá tiến độ nghiên cứu sinh ngành Khoa học cây trồng

12/04/2024 Tải về
13 230/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Trọng, ngành Khoa học cây trồng

12/04/2024 Tải về
14 QĐ 212/QĐ-ĐHNL 10/4/2024

QĐ thành lập hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sĩ lớp Lâm học 28

10/04/2024 Tải về
15 182/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá tiến độ NCS Trần Thanh Quỳnh Anh, ngành Công nghệ thực phẩm

29/03/2024 Tải về
16 181/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét duyệt kế hoạch học tập cho NCS Phan Thị Bé, ngành Công nghệ thực phẩm

29/03/2024 Tải về
17 116/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng thông qua đề cƣơng đề án tốt nghiệp thạc sĩ - Lớp CH QLĐĐ 28B

08/03/2024 Tải về
18 115/QĐ1-ĐHNL

Quyết định thành lập Hội đồng thông qua đề cƣơng đề án tốt nghiệp thạc sĩ - Lớp CH QLĐĐ 28A

08/03/2024 Tải về
19 QĐ 159 ngày 22.3.24

QĐ hội đồng thông qua đề cương đề án tốt nghiệp thạc sĩ - Lớp CH Chăn nuôi 27

22/03/2024 Tải về
20 QĐ 160 ngày 22/3

QĐ thành lập hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sĩ - Lớp CH Thú y 28

22/03/2024 Tải về
21 133/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2024

18/03/2024 Tải về
22 85/QĐ-ĐHNL ngày 22/02/2022

Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT.

22/02/2022 Tải về
23 57/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đáng giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Dũng, ngành Phát triển nông thôn

26/01/2024 Tải về
24 56/QĐ-ĐHNL, 2024

Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Trần Vinh Phương, ngành Nuôi trồng thủy sản

26/01/2024 Tải về
25 QĐ 37/QĐ-ĐHNL ngày 16/1/2024

QĐ thành lập hội đồng đánh giá luận văn cao học khóa 27 ngành Quản lý đất đai, lớp cao học Quản lý đất đai 27 D.

16/01/2024 Tải về
1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng