Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
11:49 ICT Thứ ba, 25/06/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 55/BB-ĐHNL

Tổng kết và rút kinh nghiệm tự đánh giá và Kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo trình độ đại học và Đề xuất Kế hoạch cải tiến chất lượng

30/06/2022 Tải về
2 MOU HUAF - UNB

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHNL và ĐH New Brunswick, Canada

24/11/2022 Tải về
3 MOU HUAF _ NOHU

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHNL và ĐH Nigde Halisdermi, Thổ Nhĩ Kỳ

Tải về
4 MOU HUAF-Rajamangala Uni

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHNL và ĐH Rajamangala of Technology Isan, Thái Lan

16/11/2022 Tải về
5 MOU HUAF-Kasetsart Uni.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHNL và ĐH Kasetsart, Thái Lan

14/10/2023 Tải về
6 MOU HUAF-CIRAD

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHNL và CIRAD

23/05/2023 Tải về
7 MOU HUAF-Ehime Uni.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHNL và ĐH Ehime, Nhật Bản

06/06/2023 Tải về
8 MOU HUAF - Ironwood

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHNL và Viện Ironwood, Úc

23/12/2022 Tải về
9 63/BB-ĐHNL

Biên bản cuộc họp triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

10/08/2022 Tải về
10 05/BB-ĐHNL-TCHC

Biên bản phân công nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý Phòng Tổ chức - Hành chính

01/12/2023 Tải về
11 30/BB-ĐHNL

Biên bản họp thống nhất công tác thanh tra, giám sát đào tạo của các đơn vị trong trường ĐHNL

21/09/2016 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng