20:39 ICT Thứ tư, 04/10/2023
Tìm kiếm nâng cao

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
2001 M-DSNT

Mẫu danh sách nhận tiền

Tải về
2002 GBN

Giấy biên nhận

Tải về
2003 GNT

Giấy nộp tiền

Tải về
2004 C37-HD

Giấy đề nghị thanh toán

30/03/2006 Tải về
2005 C35-TV

Bảng kê thanh toán tiền phí và lệ phí cầu đường

30/03/2006 Tải về
2006 C32-HD

Giấy đề nghị tạm ứng

30/03/2006 Tải về
2007 C12-HD

Bảng kê thanh toán công tác phí

30/03/2006 Tải về
2008 C10-HD

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

15/11/2010 Tải về
2009 C09-HD

Giấy thanh toán tiền thuê ngoài (dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

15/11/2010 Tải về
2010 C08-HD

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

15/11/2010 Tải về
2011 TKCTGDNTT

Tờ kê chứng từ gốc đề nghị thanh toán

Tải về
2012 C01C-HD

Giấy báo làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
2013 C01b-HD

Bảng chấm công làm thêm giờ

15/11/2010 Tải về
2014 M-KTNCN

Bảng kê thu nhập

Tải về
2015 C01a-HD

Bảng chấm công

15/11/2010 Tải về
2016 M16/DK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2011 Tải về
2017 M01/DK-TNCN

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

30/09/2008 Tải về
2018 647/QD-DHNL

Quyết định hanh hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của trường ĐHNL

02/09/2013 Tải về
2019 43/2007/QD-GBGD&DT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

16/08/2007 Tải về
2020 QCDC/DHNL

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHNL

05/10/2015 Tải về
2021 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
2022 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
2023 QDQLDH/DHNL

Quy định về quản lý, điều hành

Tải về
2024 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
2025 35/QD-DHH-TCNS

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

22/01/2009 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 80, 81 82 83  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng